Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

Bảng giá thiết bị bơm xăng dầu chính hãng giá tốt nhất thị trường

Bơm xăng dầu, đồng hồ đo lưu lượng Piusi


panther dc 24 12v okBơm xăng dầu Piusi DrumBi-pump 24V
21.450.000
panther dc 24 12v okBơm xăng dầu Piusi DrumBi-pump 12V
21.450.000
viscotroll 200 2a   k400 okBơm xăng dầu Piusi Model Viscotroll 200/2 AC - K400
27.280.000
viscotroll 70 k33 koBơm xăng dầu Piusi Model Viscotroll 70/K33
24.750.000
drum viscomat 200 2 k400 okBơm xăng dầu Piusi Model Drum Viscomas 200/2 K400
18.480.000
drum viscomat 70 k33 okBơm xăng dầu Piusi 230V Model Viscomas 70 K33
16.500.000
drum panther 56 k33 okBơm xăng dầu Piusi 230V Model Parther 56 K33
12.650.000
drum ex50 230v okBơm xăng dầu Piusi 230V Model Drum EX50 K33
25.300.000
drum ex50 12v dc k33 okBơm xăng dầu Piusi 12V Model Drum EX50 K33
23.650.000
ocio level indicator okThiết bị đo mức bồn dầu Piusi OCIO Level Indicator
11.550.000
piusi k900 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K900
63.250.000
piusi k700 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K700 M Ver D
28.600.000
piusi k600 4 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K600/4
12.320.000
piusi k600 3 1 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K600/3
9.020.000
k400 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K400
5.720.000
piusi electronic meter k24 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K24
10.450.000
piusi k44 flow meter okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K44
5.720.000
flow meter piusi k33Đồng hồ đo dầu Piusi Model K33 Ver.D
4.290.000
flow meter piusi k33Đồng hồ đo dầu Piusi Model K33 Ver.B
4.290.000
piusi 70 fm okCây bơm dầu Piusi diesel Self Service 70 FM
107.800.000
piusi 70 mc thtBơm dầu Piusi Self Service 70 MC F
82.500.000
self service 70 k44Cây bơm dầu diesel Self Service 70K44
49.500.000

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Bơm dầu Piusi Đồng hồ đo dầu Piusi


piusi k900 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K900
63.250.000
piusi k700 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K700 M Ver D
28.600.000
piusi k600 4 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K600/4
12.320.000
piusi k600 3 1 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K600/3
9.020.000
k400 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K400
5.720.000
piusi electronic meter k24 okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K24
10.450.000
piusi k44 flow meter okĐồng hồ đo dầu Piusi Model K44
5.720.000
flow meter piusi k33Đồng hồ đo dầu Piusi Model K33 Ver.D
4.290.000
flow meter piusi k33Đồng hồ đo dầu Piusi Model K33 Ver.B
4.290.000
piusi 70 fm okCây bơm dầu Piusi diesel Self Service 70 FM
107.800.000
piusi 70 mc thtBơm dầu Piusi Self Service 70 MC F
82.500.000
self service 70 k44Cây bơm dầu diesel Self Service 70K44
49.500.000